اخبار اجتماعی » "الویری" رئیس شورای عالی استان‌ها ماند